Godziny urzędowania:

Poniedziałki, Wtorki, Środy  730 - 1530

Czwartki 730 - 1730

Piątki 730 - 1330

Przyjmowanie stron przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz godziny pracy Kancelarii:

Wtorki: 800  - 1200

Środy: 1100-1500

Czwartki: 800-1200 oraz 1430-1730


Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz. 46).