Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2009r. wynosi  39.465,30 zł.  Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 45.225,71 zł.