Rejestry i ewidencje prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

  1. Rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  2. Rejestry prowadzonych spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
  3. Ewidencja rozpoczynanych i zakończonych robót budowlanych (rozbiórek)
  4. Ewidencja decyzji, postanowień wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
  5. Rejestr zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  6. Rejestr katastrof budowlanych
  7. Rejestr skarg i wniosków
  8. Rejestr pism wpływających i wypływających
  9. Rejestr pozwoleń na użytkowanie wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego