Prawo budowlane przewiduje również kary w postaci grzywny. Grzywny mogą być orzekane przez sąd, ale także mogą być nakładane przez nadzór budowlany w drodze mandatów karnych.

Uprawnienia dla pracowników nadzoru budowlanego do nakładania mandatów wynikają   rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.