KOMUNIKAT 

POWIATOWEGO  INSPEKTORA  NADZORU  BUDOWLANEGO  W ŻORACH

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i koniecznością wykonywania przez pracowników administracji publicznej pracy zdalnej do 4 grudnia 2020 r. wprowadza się dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żorach (PINB) przy ul. Wodzisławskiej 1:

1.   Zawieszona jest osobista obsługa obywateli. W siedzibie PINB obowiązują dyżury pracowników w celu zapewnienia pomocy obywatelom.
Z pracownikami można kontaktować się jedynie telefonicznie
32 43 51 740 w godzinach:

poniedziałek-środa: 8:00-15:30

czwartek: 9:30-17:30

piątek: 8:00-13:30

2.   Wszelkie dokumenty można składać poprzez skrzynkę podawczą, znajdującą się przed drzwiami PINB na IV piętrze lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

3.   W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z obywatelami pracownicy PINB nie weryfikują kompletności składanej dokumentacji przed złożeniem wniosków do skrzynki podawczej, a także nie wystawiają potwierdzeń złożonych wniosków.

4.   Odbiór dokumentów będzie możliwy JEDYNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (32 43 51 740). Dokumenty muszą zostać przygotowane do odbioru i przekazane dyżurującemu pracownikowi.

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Żorach