Informujemy o możliwości składania dokumentów w skrzynce podawczej, znajdującej się przed drzwiami PINB w Żorach w godzinach
7:30-15:30 od poniedziałku do środy;
7:30-17:30 w czwartki;

7:30-13:30 w piątki.
W związku z powyższym, od 25 czerwca 2020 r. dokumenty przesyłane drogą mejlową nie będą przyjmowane.