Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

http://www.gunb.gov.pl

Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

http://winb.katowice.uw.gov.pl/

Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

http://www.dsc.kprm.gov.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

http://www.oiib.katowice.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

http://www.mir.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

http://www.mswia.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

http://www.katowice.oip.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

http://www.kmpspzory.pl/

Urząd Miasta Żory

http://www.zory.pl