POZOSTAŁE INFORMACJE UDOSTĘPNIA SIĘ NA WNIOSEK, W TRYBIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2001 ROKU O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ